+32 56 98 00 02 Contacteer ons

Start uw onderneming

Heeft u een geweldig idee om een onderneming te starten en vraagt u zich af hoe u er het best aan begint? Er zijn heel wat zaken waarmee u rekening moet houden. Funding Force zit graag met u samen en bekijkt hoe u ondersteund kunt worden. 

 

MAAK UW AFSPRAAK

 

Hieronder vindt u alvast een checklist met essentiële zaken:

 

Stap 1: Keuze ondernemingsvorm

Wanneer u een onderneming wilt starten, moet u een keuze maken tussen een eenmanszaak en een vennootschap. Wanneer je kiest voor een vennootschap is er de keuze tussen verschillende vennootschapsvorm. De NV en BV zijn hier voorbeelden van. Het is belangrijk om uw keuze doordacht te maken, want afhankelijk van de keuze zijn er verschillen in o.a. aansprakelijkheid en belastingstelsel.

 

Stap 2: Openen zichtrekening

Wanneer u een vennootschap opricht, moet u op naam van uw vennootschap een zichtrekening openen. Wanneer u kiest voor een eenmanszaak, kan dit op uw privé-rekening, maar het aangeraden om een nieuwe rekening te openen om uw privé en zaken gescheiden te houden. Dit rekeningnummer dient u op uw facturen te melden.

 

Stap 3: Oprichten vennootschap

Wanneer u kiest voor een vennootschap, moet dit via een notaris gebeuren.  Dit a.d.h.v. de volgende stappen te volgen:

 

- Opstellen financieel plan

Wanneer u een BV, NV of CV opricht, moet u een financieel plan opstellen. Het financieel plan moet voldoen aan de wettelijke vereisten en moet bezorgd worden aan de notaris. Dit financieel plan heeft de functie om aan te tonen dat uw vennootschap over voldoende middelen bezit om te kunnen functioneren. Bij een eventueel faillissement zal naar het financieel plan gekeken worden, om na te gaan of u voldoende middelen had en eventueel aansprakelijk gesteld kan worden. Het financieel plan moet de volgende zaken bevatten: een overzicht van alle financieringsbronnen, de openingsbalans, de geprojecteerde balans op 12 en 24 maanden, de begroting inkomsten en uitgaven op twee jaar en een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij het schatten van de omzet en rentabiliteit

 

- Bankattest opvragen

Het is nodig om een bankattest op te vragen bij uw bank. Dit dient als bewijs dat u het eigen vermogen vermeld in het financieel plan ook effectief volstort op een zichtrekening op naam van uw vennootschap.

 

- Statuten vennootschap opstellen

In de statuten wordt vermeld wie de oprichters zijn, wat de naam en het doel van de vennootschap is, alle info omtrent de algemene vergaderingen en andere regels i.v.m. de vennootschap.

 

- Opstellen oprichtingsakte

Wanneer u een BV, NV of CV opricht, moet u een akte laten opstellen door een notaris. Hierbij moet u een financieel plan, het bankattest en (indien er een inbreng in natura is) een verslag van de inbreng in natura bezorgen.

Wanneer u een VOF, comm.V. of maatschap opricht, kan dit zonder tussenkomst van een notaris, namelijk via een onderhandse akte.  Ook hier moet u een financieel plan, het bankattest en (indien er een inbreng in natura is) een verslag van de inbreng in natura voorzien.

 

- Registratie oprichtingsakte

De oprichtingsakte moet voor een notariële akte binnen de 15 dagen geregistreerd worden bij een kantoor van de FOD Financiën. Voor een onderhandse akte moet dit binnen de 4 maand.

 

- Publicatie Belgisch Staatsblad

De oprichting van de vennootschap moet bekend gemaakt worden. Dit moet door een uittreksel van de oprichtingsakte binnen de 15 dagen neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Wanneer dit gebeurd is krijgt de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid. Binnen de 15 dagen wordt dit dan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

- Opmaak aandelenregister

In de BV, NV en CV moet er een aandelenregister opgemaakt worden.

 

- Registratie UBO

De uiteindelijke begunstigde van de vennootschap moet geregistreerd worden in het UBO-register. Dit is iedereen die eigenaar is van meer dan 25% de aandelen van de vennootschap.

 

 

4. Aanvraag ondernemingsnummer

In deze stap schrijft u zich in in het KBO. Hierbij moet u de nodige NACE codes bij opnemen. Dit kan via een ondernemingsloket, die controleert u voldoet aan de vereisten en de NACE codes in de KBO toekent. Wanneer dit gedaan is krijgt u uw uniek ondernemingsnummer toegekend.

 

5. Activatie BTW-nummer

Dit nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer maar met "BE" voor.

 

6. Aansluiting sociale zekerheidsfonds

U moet zich maximum 6 maand voor de start aansluiten bij een sociale zekerheidfonds als zelfstandige en ten laatste bij de start. Dit impliceert dat u jaarlijks sociale bijdragen zal moeten betalen.

 

7. Aansluiting ziekenfonds

Dit is vereist zodat u bij ziekte of ongeval verzekerd bent.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Funding Force gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten